جلسات‌ شورای راهبری

ردیف موضوع جلسهنزولی زمان جلسه
۱
جلسه شماره ۱-شورای راهبری
۱۳۹۳/۰۹/۱۷
۲
جلسه شماره ۱۰ - شورای راهبری
۱۳۹۴/۰۳/۲۵
۳
جلسه شماره ۱۱-شورای راهبری
۱۳۹۴/۰۴/۰۹
۴
جلسه شماره ۱۲-شورای راهبری
۱۳۹۴/۰۴/۲۳
۵
جلسه شماره ۱۳-شورای راهبری
۱۳۹۴/۰۵/۰۶
۶
جلسه شماره ۱۴-شورای راهبری
۱۳۹۴/۰۵/۱۹
۷
جلسه شماره ۱۷-شورای راهبری
۱۳۹۴/۰۷/۰۷
۸
جلسه شماره ۱۸-شورای راهبری
۱۳۹۴/۰۷/۲۱
۹
جلسه شماره ۱۹ - شورای راهبری
۱۳۹۴/۰۷/۲۸
۱۰
جلسه شماره ۲- شورای راهبری
۱۳۹۳/۱۰/۰۶
۱۱
جلسه شماره ۲۰ - شورای راهبری
۱۳۹۴/۰۸/۱۳
۱۲
جلسه شماره ۲۱ - شورای راهبری
۱۳۹۴/۰۸/۲۹
۱۳
جلسه شماره ۲۲ - شورای راهبری
۱۳۹۴/۰۹/۱۰
۱۴
جلسه شماره ۲۳ - شورای راهبری
۱۳۹۴/۱۰/۰۱
۱۵
جلسه شماره ۲۴ - شورای راهبری
۱۳۹۴/۱۰/۱۵
۱۶
جلسه شماره ۲۵ - شورای راهبری
۱۳۹۴/۱۰/۲۲
۱۷
جلسه شماره ۲۶ - شورای راهبری
۱۳۹۴/۱۱/۰۵
۱۸
جلسه شماره ۲۷ - شورای راهبری
۱۳۹۴/۱۱/۱۹
۱۹
جلسه شماره ۲۸ - شورای راهبری
۱۳۹۴/۱۲/۱۴
۲۰
جلسه شماره ۲۹ - شورای راهبری
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
۲۱
جلسه شماره ۳-شورای راهبری
۱۳۹۳/۱۰/۱۵
۲۲
جلسه شماره ۳۰ - شورای راهبری
۱۳۹۵/۰۱/۲۳
۲۳
جلسه شماره ۳۱ - شورای راهبری
۱۳۹۵/۰۲/۰۶
۲۴
جلسه شماره ۳۲ - شورای راهبری
۱۳۹۵/۰۲/۱۵
۲۵
جلسه شماره ۳۳ - شورای راهبری
۱۳۹۵/۰۲/۲۹
۲۶
جلسه شماره ۳۴ - شورای راهبری
۱۳۹۵/۰۳/۱۲
۲۷
جلسه شماره ۳۵ - شورای راهبری
۱۳۹۵/۰۳/۲۶
۲۸
جلسه شماره ۳۶ - شورای راهبری
۱۳۹۵/۰۴/۲۳
۲۹
جلسه شماره ۳۷ - شورای راهبری
۱۳۹۵/۰۵/۱۳
۳۰
جلسه شماره ۳۸ - شورای راهبری
۱۳۹۵/۰۵/۲۷
۳۱
جلسه شماره ۳۹ - شورای راهبری
۱۳۹۵/۰۶/۲۴
۳۲
جلسه شماره ۴- شورای راهبری
۱۳۹۳/۱۱/۱۶
۳۳
جلسه شماره ۴۰ - شورای راهبری
۱۳۹۵/۰۷/۰۷
۳۴
جلسه شماره ۴۱ - شورای راهبری
۱۳۹۵/۰۷/۱۴
۳۵
جلسه شماره ۴۲ - شورای راهبری
۱۳۹۵/۰۸/۰۵
۳۶
جلسه شماره ۴۳ - شورای راهبری
۱۳۹۵/۰۸/۱۹
۳۷
جلسه شماره ۴۴ - شورای راهبری
۱۳۹۵/۰۸/۲۶
۳۸
جلسه شماره ۴۵ - شورای راهبری
۱۳۹۵/۰۹/۱۷
۳۹
جلسه شماره ۴۶- شورای راهبری
۱۳۹۵/۰۹/۲۴
۴۰
جلسه شماره ۴۷- شورای راهبری
۱۳۹۵/۱۰/۰۸
۴۱
جلسه شماره ۴۸- شورای راهبری
۱۳۹۵/۱۰/۲۲
۴۲
جلسه شماره ۵ - شورای راهبری
۱۳۹۳/۱۱/۲۰
۴۳
جلسه شماره ۵۰- شورای راهبری
۱۳۹۵/۱۲/۰۴
۴۴
جلسه شماره ۵۱-شورای راهبری
۱۳۹۵/۱۲/۱۸
۴۵
جلسه شماره ۵۲- شورای راهبری
۱۳۹۶/۰۱/۳۰
۴۶
جلسه شماره ۵۳-شورای راهبری
۱۳۹۶/۰۲/۱۳
۴۷
جلسه شماره ۵۴- شورای راهبری
۱۳۹۶/۰۲/۲۷
۴۸
جلسه شماره ۵۵- شورای راهبری
۱۳۹۶/۰۳/۱۰
۴۹
جلسه شماره ۶ - شورای راهبری
۱۳۹۳/۱۲/۰۴
۵۰
جلسه شماره ۷ - شورای راهبری
۱۳۹۳/۱۲/۱۸
۵۱
جلسه شماره ۸ - شورای راهبری
۱۳۹۴/۰۲/۰۹
۵۲
جلسه شماره ۹ - شورای راهبری
۱۳۹۴/۰۳/۰۴
۵۳
جلسه شماره۱۵-شورای راهبری
۱۳۹۴/۰۶/۰۳
۵۴
جلسه شماره۱۶-شورای راهبری
۱۳۹۴/۰۶/۱۶
۵۵
جلسه شماره۴۹- شورای راهبری
۱۳۹۵/۱۱/۲۰

ارتباط با ما

  • نشانی:    تهران، خیابان کارگرشمالی، روبروی سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • تلفن تماس: ۸۴۹۷۷۱۹۴ و ۸۴۹۷۸۱۳۳
  • رایانامه: didras@itrc.ac.ir

خبرنامه

عضویت در خبر نامه دیدرس، جهت دریافت آخرین اخبار و وقایع در زمینه طرح جویشگر بومی

درباره طرح

به پایگاه اطلاع‌رسانی طرح جویشگر بومی خوش آمدید، این پایگاه در راستای اطلاع‌رسانی معرفی اهداف، رویکردها و دستاوردهای حوزه جویشگر بومی از تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ فعالیت خود را آغاز نموده است. با توجه به اینکه شناخت ظریفت‌ها در حوزه جویشگر همواره از اهم ماموریت‌های این طرح است، همواره پذیرای تماس‌های شما هستیم.