جلسات‌ شورای راهبری

ردیف موضوع جلسه زمان جلسهنزولی
۱
جلسه شماره ۱-شورای راهبری
۱۳۹۳/۰۹/۱۷
۲
جلسه شماره ۲- شورای راهبری
۱۳۹۳/۱۰/۰۶
۳
جلسه شماره ۳-شورای راهبری
۱۳۹۳/۱۰/۱۵
۴
جلسه شماره ۴- شورای راهبری
۱۳۹۳/۱۱/۱۶
۵
جلسه شماره ۵ - شورای راهبری
۱۳۹۳/۱۱/۲۰
۶
جلسه شماره ۶ - شورای راهبری
۱۳۹۳/۱۲/۰۴
۷
جلسه شماره ۷ - شورای راهبری
۱۳۹۳/۱۲/۱۸
۸
جلسه شماره ۸ - شورای راهبری
۱۳۹۴/۰۲/۰۹
۹
جلسه شماره ۹ - شورای راهبری
۱۳۹۴/۰۳/۰۴
۱۰
جلسه شماره ۱۰ - شورای راهبری
۱۳۹۴/۰۳/۲۵
۱۱
جلسه شماره ۱۱-شورای راهبری
۱۳۹۴/۰۴/۰۹
۱۲
جلسه شماره ۱۲-شورای راهبری
۱۳۹۴/۰۴/۲۳
۱۳
جلسه شماره ۱۳-شورای راهبری
۱۳۹۴/۰۵/۰۶
۱۴
جلسه شماره ۱۴-شورای راهبری
۱۳۹۴/۰۵/۱۹
۱۵
جلسه شماره۱۵-شورای راهبری
۱۳۹۴/۰۶/۰۳
۱۶
جلسه شماره۱۶-شورای راهبری
۱۳۹۴/۰۶/۱۶
۱۷
جلسه شماره ۱۷-شورای راهبری
۱۳۹۴/۰۷/۰۷
۱۸
جلسه شماره ۱۸-شورای راهبری
۱۳۹۴/۰۷/۲۱
۱۹
جلسه شماره ۱۹ - شورای راهبری
۱۳۹۴/۰۷/۲۸
۲۰
جلسه شماره ۲۰ - شورای راهبری
۱۳۹۴/۰۸/۱۳
۲۱
جلسه شماره ۲۱ - شورای راهبری
۱۳۹۴/۰۸/۲۹
۲۲
جلسه شماره ۲۲ - شورای راهبری
۱۳۹۴/۰۹/۱۰
۲۳
جلسه شماره ۲۳ - شورای راهبری
۱۳۹۴/۱۰/۰۱
۲۴
جلسه شماره ۲۴ - شورای راهبری
۱۳۹۴/۱۰/۱۵
۲۵
جلسه شماره ۲۵ - شورای راهبری
۱۳۹۴/۱۰/۲۲
۲۶
جلسه شماره ۲۶ - شورای راهبری
۱۳۹۴/۱۱/۰۵
۲۷
جلسه شماره ۲۷ - شورای راهبری
۱۳۹۴/۱۱/۱۹
۲۸
جلسه شماره ۲۸ - شورای راهبری
۱۳۹۴/۱۲/۱۴
۲۹
جلسه شماره ۲۹ - شورای راهبری
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
۳۰
جلسه شماره ۳۰ - شورای راهبری
۱۳۹۵/۰۱/۲۳
۳۱
جلسه شماره ۳۱ - شورای راهبری
۱۳۹۵/۰۲/۰۶
۳۲
جلسه شماره ۳۲ - شورای راهبری
۱۳۹۵/۰۲/۱۵
۳۳
جلسه شماره ۳۳ - شورای راهبری
۱۳۹۵/۰۲/۲۹
۳۴
جلسه شماره ۳۴ - شورای راهبری
۱۳۹۵/۰۳/۱۲
۳۵
جلسه شماره ۳۵ - شورای راهبری
۱۳۹۵/۰۳/۲۶
۳۶
جلسه شماره ۳۶ - شورای راهبری
۱۳۹۵/۰۴/۲۳
۳۷
جلسه شماره ۳۷ - شورای راهبری
۱۳۹۵/۰۵/۱۳
۳۸
جلسه شماره ۳۸ - شورای راهبری
۱۳۹۵/۰۵/۲۷
۳۹
جلسه شماره ۳۹ - شورای راهبری
۱۳۹۵/۰۶/۲۴
۴۰
جلسه شماره ۴۰ - شورای راهبری
۱۳۹۵/۰۷/۰۷
۴۱
جلسه شماره ۴۱ - شورای راهبری
۱۳۹۵/۰۷/۱۴
۴۲
جلسه شماره ۴۲ - شورای راهبری
۱۳۹۵/۰۸/۰۵
۴۳
جلسه شماره ۴۳ - شورای راهبری
۱۳۹۵/۰۸/۱۹
۴۴
جلسه شماره ۴۴ - شورای راهبری
۱۳۹۵/۰۸/۲۶
۴۵
جلسه شماره ۴۵ - شورای راهبری
۱۳۹۵/۰۹/۱۷
۴۶
جلسه شماره ۴۶- شورای راهبری
۱۳۹۵/۰۹/۲۴
۴۷
جلسه شماره ۴۷- شورای راهبری
۱۳۹۵/۱۰/۰۸
۴۸
جلسه شماره ۴۸- شورای راهبری
۱۳۹۵/۱۰/۲۲
۴۹
جلسه شماره۴۹- شورای راهبری
۱۳۹۵/۱۱/۲۰
۵۰
جلسه شماره ۵۰- شورای راهبری
۱۳۹۵/۱۲/۰۴
۵۱
جلسه شماره ۵۱-شورای راهبری
۱۳۹۵/۱۲/۱۸
۵۲
جلسه شماره ۵۲- شورای راهبری
۱۳۹۶/۰۱/۳۰
۵۳
جلسه شماره ۵۳-شورای راهبری
۱۳۹۶/۰۲/۱۳
۵۴
جلسه شماره ۵۴- شورای راهبری
۱۳۹۶/۰۲/۲۷
۵۵
جلسه شماره ۵۵- شورای راهبری
۱۳۹۶/۰۳/۱۰

ارتباط با ما

  • نشانی:    تهران، خیابان کارگرشمالی، روبروی سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • تلفن تماس: ۸۴۹۷۷۱۹۴ و ۸۴۹۷۸۱۳۳
  • رایانامه: didras@itrc.ac.ir

خبرنامه

عضویت در خبر نامه دیدرس، جهت دریافت آخرین اخبار و وقایع در زمینه طرح جویشگر بومی

درباره طرح

به پایگاه اطلاع‌رسانی طرح جویشگر بومی خوش آمدید، این پایگاه در راستای اطلاع‌رسانی معرفی اهداف، رویکردها و دستاوردهای حوزه جویشگر بومی از تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ فعالیت خود را آغاز نموده است. با توجه به اینکه شناخت ظریفت‌ها در حوزه جویشگر همواره از اهم ماموریت‌های این طرح است، همواره پذیرای تماس‌های شما هستیم.