مدل اقتصادی بازار و نیازهای مردم در جویشگر بومی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش سیتنا، مهندس آذری جهرمی در جمع خبرنگاران درباره برنامه‌های آتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قبال موتور جست‌وجوی بومی، توضیح داد: برنامه مشخص است، در پیوست حکم مقام معظم رهبری که برای اعضای شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته، بحث مطرح شده است. وزارت ارتباطات در چهار سال گذشته در این زمینه اقداماتی انجام داده است؛ به ذهنم می‌رسد که خوب است آقای دکتر یاری، متولی این پروژه در نشست خبری برای اصحاب رسانه توضیح بدهند که این طرح چه دستاوردهایی داشته و کار به کجا رسیده است.

او سپس مطرح کرد: موتور جست‌وجوگر یک اکوسیستم است که برخی جاهای آن نیز به تقویت ویژه نیاز دارد و الزاما این حوزه فقط حوزه وزارت ارتباطات نیست. مبحث دیگر مربوط به بحث بازار و رقابت است.

جهرمی در این زمینه اظهار کرد: به لحاظ پژوهشی اقدامات در قبال موتور جست‌وجوگر خوب پیش رفته است اما به لحاظ بازار سهم خوبی ندارد و خیلی نتوانسته است موفق باشد اما اینکه الان بگوییم می‌توانیم موتور جست‌وجو داشته باشیم و نیازهای مردم را برطرف کنیم، باید بگویم نه نمی‌توانیم. نیاز به کار و انرژی بیشتر و توجه به مدل اقتصادی بازار و نیازهای مردم وجود دارد که در این مسئله باید مد نظر قرار بگیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان در پاسخ به اینکه جایگاه اقتصاد مقاومتی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چیست، اظهار کرد: مهمترین پروژه اقتصاد مقاومتی ما شبکه ملی اطلاعات است که ظرفیت سرویس‌ها و خدماتی که در حوزه فضای مجازی امکان توسعه دارند را برای بازار داخلی فعال کنند. یعنی کسب و کارهای نوپا را تقویت کنیم که توسعه خدمات بدهند و بازار داخلی در اختیار شرکت‌های داخلی باشد.

به گفته او این پروژه یک بخش آن زیرساختی بوده است که در سه فاز در چهار سال گذشته پیگیری شد و بحث جدی آن ایجاد خدمات و ارائه خدمات است که این محقق نخواهد شد جز فعالیت جدی بخش خصوصی و کسب و کارهای نوپا که در حال حاضر در جلسات متعددی که در وزارت داریم بر روی این عرصه تمرکز می‌کنیم.