جلسه ای با حضور مجریان پروژه‌های طرح جویشگر بومی

جلسه ای با حضور مجریان پروژه‌های طرح جویشگر بومی در روز  شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران ) برگزار شد.

در ابتدا دبیرخانه طرح جویشگر بومی موضوع کنترل پروژه در دفتر مدیریت طرح جویشگر بومی را توضیح داده و نحوه بهبود مشارکت شرکتها در تهیه گزارشهای ماهیانه طرح را مطرح کردند.

سپس در ادامه جناب آقای مهندس  شریفی از پژوهشگران پژوهشگاه برنامه عملیاتی پیشنهادی برای توسعه خوشه اقتصادی در حوزه جویشگر بومی را تشریح کردند که شامل چهارگام بوده و مجموعه‌ای از واحدهای کسب‌وکار، نهادهای عمومی و موسسه‌های پژوهشی را شکل می‌دهد که با چالش‌ها و فرصت‌های مشترک مواجه هستند.

در ادامه جناب آقای دکتر محمدیان در خصوص مدل موفقیت و رشد اقتصادی جویشگرهای بومی توضیح داده و موفقیت در طرح جویشگر را تمرکز بر R&D که ارتباط مستقیم بر توسعه کسب و کار‌های جویشگر دارد دانسته و در ادامه  پیامدها و تاثیرات اقتصادی شدن جویشگرها شامل: اقتصاد خرد بنگاه (تمرکز بر توسعه بازار در کوتاه مدت و اقتصاد کلان (بلند مدت) را تشریح کردند.

در ضمن سایت جویشگر بومی به آدرس"www.didras.ir " تمام اطلاعات مربوط به این طرح قابل‌دسترسی برای علاقه‌مندان می‌باشد.