خروجی طرح

فاز سوم

ارائه‌های طرح

ردیف عنوان سال انتشار
۱ ارائه طرح جویشگر بومی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۲ مزیتها و فرصتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات برای کارآفرینی و اشتغال ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۳ گزارش رویداد کارآفرینی محتوا و خدمات جویشگر بومی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه

مشخصات فنی (RFP)

ردیف عنوان سال انتشار
۱ آرشيو فرابرچسب‌زني ويدئوي بومي ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۲ توسعه وب سرویس نويسه خوان نوري (OCR) برای مجموعه دست خط زبان فارسی به صورت برون خط ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۳ پروژۀ ايجاد پيكره و ابزار برچسب گذار نقش معنايي (SRL) برای زبان فارسی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۴ پروژه سامانه پرسش و پاسخ خودکار فارسی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۵ شخصی‌سازی جویشگر برای کودکان ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۶ طراحی و پیاده سازی سامانه آرشیو وب ملي ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۷ جويشگر خاص منظوره ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۸ پروژه جویشگر مستندات گفتاری ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۹ پروژۀ توسعه وب سرویس نویسه خوان نوری ( OCR ) برای زبان فارسی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه

گزارش‌های میانی فاز سوم

ردیف عنوان سال انتشار
۱ گزارش مدیریتی مدل مفهومی طرح جویشگر بومی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۲ روش شناسي تدوين پروژه هاي ضروري در بخش محتواي طرح جويشگر ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۳ تدوین راهبردها و بازنگری برنامه عملیاتی طرح جویشگر بومی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۴ پلتفرم مدیریت API ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۵ شناسایی شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی میزان تولید محتوا، مراجع ذیربط و روش ارزیابی و رصد آن‌ها ۱۳۹۶ دانلود آخرین نسخه
۶ ساختار محیط مشارکت کسب‌و‌کارها در طرح توسعه جویشگر بومی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۷ کارکردهای طرح جویشگر در فرایند نوآوری و تجاری سازی فناوری ۱۳۹۶ دانلود آخرین نسخه
۸ مشخصه‌ها و نیازمندیهای مدل خروج در طرح جویشگر ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۹ برنامه عملیاتی توسعه خوشه محتوا و خدمات جویشگر بومی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه

فاز دوم

استراتژی و کسب و کار

ردیف عنوان سال انتشار
۱ بررسی اثر اقتصادی توسعه سکوهای جویشگر بومی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۲ طراحی مدل ارزشگذاري سرمایه های فکری طرح جویشگر بومی ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۳ طراحی مدل زیست بوم توسعه جویشگر بومی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۴ گزارش طراحی مدل ارزیابی کسب‌و‌کارها در زیست‌سامانه طرح جویشگر بومی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۵ بازنگری سیاست ها و اقدامات توسعه جویشگر بومی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه

دفتر مدیریت طرح

ردیف عنوان سال انتشار
۱ خط مشی سازماندهی طرح ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۲ مستند مدیریت ریسک طرح جویشگر ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۳ الزامات استقرار سامانه مکانیزه مدیریت طرح ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۴ گزارش جریان نقدینگی ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۵ برنامه تحقق دستاوردهای طرح ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه

مشخصات فنی (RFP)

ردیف عنوان سال انتشار
۱ درخواست ارائه پيشنهاد (RFP) پروژه کاوشگر هویتی افراد ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۲ درخواست ارائه ی پیشنهاد ( RFP ) پروژهی جستجوی گفتاری جویشگرهای بومی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه

گزارش نهایی‌سازی خدمات و شاخص‌های ارزیابی

ردیف عنوان سال انتشار
۱ گزارش میانی عملکرد نه ماهه تیم نظارت سرویس جویشگر تصویری ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۲ گزارش میانی عملکرد نه ماهه تیم نظارت پروژه هاي ترجمه ماشيني ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۳ گزارش میانی عملکرد شش ماهه تیم نظارت پروژة حمایت از توسعه خدمات ایمیل بومی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۴ گزارش عملکرد شش ماهه در مدیریت طرح جویشگر (پروژه سرویس نقشه) ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۵ گزارش نهايي فراخوان شركتهاي منتخب ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۶ گزارش میان دوره‌ای عملکرد گروه نظارت فعالیت‌های محتوایی در طرح جویشگر ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۷ گزارش عملکرد شش ماهه در مدیریت طرح جویشگر (تیم راهبرد کسب و کار طرح جویشگر ) ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۸ گزارش عملکرد تيم راهبري و پايش پروژه هاي توسعه وردنت، ايجاد گراف دانش، ‌ابزارهاي پايه پردازش متن زبان فارسي ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه

گزارشات فنی: خط و زبان فارسی، توسعه محتوا و خدمات بومی،یکپارچه سازی

ردیف عنوان سال انتشار
۱ بررسی و تحلیل وضعیت محتوا و خدمات محتوايی مورد نیاز برای طرح جویشگر ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۲ طرح "کاوشگر هویتی افراد" ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۳ جستجوی صوتی در وب ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۴ گزارش نقشه راه پردازش خط و زبان فارسی در طرح جویشگر ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۵ مدل یکپارچه سازی و تعامل پذيري خدمات طرح جویشگر ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۶ معماري مفهومي یکپارچه سازی خدمات طرح جویشگر ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۷ خدمات به‌اشتراک‌گذاری عکس ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه

فاز اول

ارائه‌های طرح

ردیف عنوان سال انتشار
۱ راه کار پیشنهادی جهت مدل سازی یکپارچه سازی خدمات طرح و معرفی روش‌های ممکن پیاده سازی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۲ مروری بر زیرساخت مدیریت API ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۳ جستجوی وب با استفاده از گفتار ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۴ محتوای فارسی از دیدگاه جویشگر ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۵ طرح کاوش گر هویتی افراد ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۶ مدل توسعه زیست­ بوم جویشگر بومی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۷ اهداف و روند اجرای پروژه طراحی سامانه رتبه بندی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۸ آینده نگاری و تهیه ره‌نگاشت فناوری جویشگر بومی بررسی قوانین و اسناد بالادستی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۹ آینده‌نگاری و تهیه ره‌نگاشت فناوری جویشگر بومی«شناسایی روندهای جویشگر بومی» ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۱۰ آزمایشگاه ارزیابی و اعتبارسنجی خدمات وب(وب آزما) ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۱۱ بررسی کروم و اهمیت آن ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۱۲ مقدمه ای برآینده‌نگاری و تهیه ره‌نگاشت فناوری جویشگربومی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۱۳ معرفی فرآیندآینده‌نگاری و تهیه ره‌نگاشت فناوری جویشگر بومی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۱۴ مدل ارزیابی کسب‌و‌کارها در زیست‌سامانه طرح جویشگر بومی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۱۵ طراحی مدل ارزشگذاری سرمایه‌های فکری کسب و کار‌های مطرح در طرح جویشگر ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۱۶ طراحی و پیاده سازی شبکه تصویری (تصویرنت) ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۱۷ بررسی تطبیقی راهبردهای عملیاتی توسعه جویشگر بومی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۱۸ پانل شناسایی و رتبه‌بندی عدم‌قطعیت‌های کلیدی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۱۹ گزارش نقشه راه پردازش خط و زبان فارسی ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۲۰ وضعیت جویشگر بومی پارسی‌جو و چالش‌های پیش رو ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۲۱ کاربست سناریوهای جویشگر بومی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه

استراتژی و برنامه‌ریزی طرح

ردیف عنوان سال انتشار
۱ گزارش تدوین استراتژی ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻃﺮح ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۳ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎتی ﻃﺮح ﺟﻮیشگر ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۴ مدل مفهومی یکپارچه‌سازی خدمات طرح ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۵ مطالعه تحلیل و ارائه موضوعات راهبردی موتور جستجوی بومی ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۶ سیاست‌های «توسعه فضای رقابتی» و «توسعه زیرساخت‌ها» در طرح جویشگر بومی ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۷ متدولوژی اجرای استراتژی‌های «جویشگر بومی» ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۸ غنی سازی محتوای فارسی ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه

مدیریت طرح

ردیف عنوان سال انتشار
۱ نظامنامه مدیریت طرح ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۲ منشور طرح ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۳ مدیریت ارتباطات ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۴ مدیریت ریسک ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۵ مدیریت پیکربندی ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه

کارگاه تفکر استراتژی

ردیف عنوان سال انتشار
۱ متدولوژی شکل گیری استراتژی‌های جویشگر بومی ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۲ خلق استراتژی (قواعد پارادایم،تحلیل فرصت‌ها) ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۳ خلق استراتژی (تبیین چشم انداز،عوامل تحت منفعت) ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۴ خلق استراتژی (تحلیل گلوگاه: CCs & CSFs ) ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۵ نقش آفریىی درتوسعه فضای رقابتی جوشگر‌های داخلی ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۶ خلق استراتژی (راهیابی استراتژیک) ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۷ خلق استراتژی (راهکار استراتژیک)+همسوسازی استراتژیک (اولیه) ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۸ ارائه مهمترین دستاوردهای کارگاههای استزاتژی (۱ « الی » ۹ ) ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۹ همسوسازی استراتژیک ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۱۰ مهمترین دستاوردهای کارگاههای استراتژی استزاتژی (۱ « الی » ۸ ) ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۱۱ توسعه فضای رقابتی در طرح جویشگر بومی (نوع اول) ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه

گزارش مطالعاتی

ردیف عنوان سال انتشار
۱ مدل مفهومی جویش ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۲ بررسی برترین سایت‌های ایرانی ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۳ مطالعه تطبیقی و تحلیل عملکرد جویشگرهای ملی و فراملی ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۴ پژوهشی در فناوری‌های آینده وب و موتورهای جست و جو ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۵ اکوسامانه فضای اطلاعاتی جویشگر بومی ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۶ مطالعه تطبیقی حوزه‌ای ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۷ مروری بر مفاهیم پایه در توسعه API ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۸ ملاحظات مطرح در توسعه API ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۹ بررسی همکاری‌ها در جویشگرهای چین و روسیه ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۱۰ تبیین الزامات جویشگر بومی در راستای تحقق توسعه پایدار ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
قالب: ۱۳۹۶

۱#: تدوین ساختار و روشهای همکاری و تعامل بخش دولتی و خصوصی در طرح جویشگر بومی ۹۴

۱#: تدوین ساختار و روشهای همکاری و تعامل بخش دولتی و خصوصی در طرح جویشگر بومی ۹۴

نام مجری: ایوب محمدیان
پروژه از ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ الی۱۳۹۴/۰۸/۱۰

ردیف عنوان نوع سال انتشار پیوست
۱ گزارش نقشه ی راه توسعه ی کسب و کار در طرح جویشگر بومی گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۲ تحلیل وتنظیم رفتارهای رقابتی با هدف جلوگیری از ایجاد انحصار در اکوسیستم طرح جویشگر گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۳ تبیین مدل مشارکت دولت و بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه موتورهای جستجو گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۴ مدل اشتراک منافع حاصل از فعالیت موتورهای جستجو بین ذینفعان و نقش آفرینان اکو سیستم گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل

۲#: ایجاد و راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی ارزیابی و اعتبارسنجی خدمات وب فارسی ۹۴-۹۵

۲#: ایجاد و راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی ارزیابی و اعتبارسنجی خدمات وب فارسی ۹۴-۹۵

نام مجری: مژگان فرهودی
پروژه از ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ الی۱۳۹۵/۰۲/۲۷

ردیف عنوان نوع سال انتشار پیوست
۱ خدمات‌دهی آزمایشگاه گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۲ ایجاد و راه اندازی آزمایشگاه گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۳ مستندات طراحی آزمایشگاه گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۴ شناسایی نیازمندی‌های آزمایشگاه گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل

۳#: توسعه و بکارگیری رایانش ابری در سطح زیرساخت به عنوان سرویس در مرکز داده پژوهشگاه ۹۳-۹۴

۳#: توسعه و بکارگیری رایانش ابری در سطح زیرساخت به عنوان سرویس در مرکز داده پژوهشگاه ۹۳-۹۴

نام مجری: احسان کشتکاری
پروژه از ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ الی۱۳۹۴/۰۸/۲۷

ردیف عنوان نوع سال انتشار پیوست
۱ بک‌لاگ پروژه حاوی مشخصات سرویس‌ها، معماری و طرح کلان سیستم، اولویت‌بندی پیاده‌سازی ویژگی‌ها و سرویس‌های طراحی شده، طراحی سخت‌افزار و شبکه موردنیاز گزارش ۱۳۹۳ دانلود فایل
۲ گزارش طرح استمرار خدمات ابری برقرار شده در مرکز داده (نحوه فرآیندهای راهبری سرویس، نحوه همکاری با سرویس گیرندگان و نحوه پشتیبانی از سرویس‌ها) گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۳ بک‌لاگ پروژه حاوی مشخصات سرویس‌ها، معماری و طرح کلان سیستم، اولویت‌بندی پیاده‌سازی ویژگی‌ها و سرویس‌های طراحی شده، طراحی سخت‌افزار و شبکه موردنیاز گزارش ۱۳۹۳ دانلود فایل

۴#: : راهبری و پایش بر پروژه «پیاده سازی موتور جستجوی فارسی با پوشش پانصد میلیون صفحه وب (خرید سرویس جستجو)» ۹۲-۹۳

۴#: : راهبری و پایش بر پروژه «پیاده سازی موتور جستجوی فارسی با پوشش پانصد میلیون صفحه وب (خرید سرویس جستجو)» ۹۲-۹۳

نام مجری: معصومه عظیم زاده
پروژه از ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ الی۱۳۹۳/۰۸/۰۸

ردیف عنوان نوع سال انتشار پیوست
۱ ابزار کنترل نسخه ‏گذاری GIT گزارش ۱۳۹۳ دانلود فایل
۲ راهنمای کاربری سامانه پایش و ارزیابی موتورهای جستجو گزارش ۱۳۹۳ دانلود فایل
۳ سند معماری سامانه پایش و ارزیابی موتورهای جستجو گزارش ۱۳۹۳ دانلود فایل
۴ استفاده از راه حل توزیع شدگی جهت مدیریت کارآمد داده‌های حجیم لاگ موتور جستجو گزارش ۱۳۹۳ دانلود فایل
۵ ایجاد بستر ارزیابی خودکار سرویس جستجوی متنی گزارش ۱۳۹۳ دانلود فایل
۶ مطالعه و بررسی ابزارهای تحلیل وب و سامانه‌های مانیتورینگ موتور جستجو گزارش ۱۳۹۳ دانلود فایل
۷ سامانه پایش و ارزیابی موتور جستجو گزارش ۱۳۹۳ دانلود فایل

۵#: ماموریت مطالعاتی ۹۲

۵#: ماموریت مطالعاتی ۹۲

پروژه از ۱۳۹۲/۱۲/۰۹

ردیف عنوان نوع سال انتشار پیوست
۱ مطالعه و بررسی معماری و ابزارهای لازم برای پیاده سازی یک موتور جستجوی نقشه گزارش ۱۳۹۲ دانلود فایل
۲ دسته‌بندی رده‌های گوناگون محتوا و ساختارهای مختلف تبادل آن در اینترنت گزارش ۱۳۹۲ دانلود فایل
۳ تبیین حوزه‌های پژوهشی در فناوری بیومتریک به منظور استفاده در فضای مجازی گزارش ۱۳۹۲ دانلود فایل
۴ تبیین الزامات فضای مجازی/فاوا مبتنی بر توسعه پایدار و بر اساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گزارش ۱۳۹۲ دانلود فایل
۵ مأموریت مطالعاتی بررسی نیازمندی‌ها و راهکارهای ایجاد سرویس بازی در محیط ابری گزارش ۱۳۹۲ دانلود فایل
۶ بررسی شبکه‌های توزیع محتوا در سطح جهان با هدف ارائه راهکارهای عملیاتی و ملزومات رگولاتوری مورد نیاز جهت صدور پروانه برای اپراتورهای شبکه توزیع محتوا (CDN) گزارش ۱۳۹۲ دانلود فایل

۶#: ایجاد و راه‌اندازی سامانه پرسش و پاسخ خودکار در حوزه قرانی ۹۱-۹۳

۶#: ایجاد و راه‌اندازی سامانه پرسش و پاسخ خودکار در حوزه قرانی ۹۱-۹۳

نام مجری: مژگان فرهودی
پروژه از ۱۳۹۱/۰۳/۲۴ الی۱۳۹۳/۰۲/۲۴

ردیف عنوان نوع سال انتشار پیوست
۱ آزمو‌های سامانه پرسش و پاسخ خودکار قرآنی گزارش ۱۳۹۳ دانلود فایل
۲ راه اندازی سرویس تحت وب پرسش و پاسخ خودکار قرانی گزارش ۱۳۹۳ دانلود فایل
۳ توسعه نمونه اولیه سامانه پرسش و پاسخ خودکار قرانی و راه-اندازی پرتال سامانه گزارش ۱۳۹۲ دانلود فایل
۴ ایجاد نمونه اولیه سامانه پرسش و پاسخ خودکار قرانی گزارش ۱۳۹۲ دانلود فایل
۵ ایجاد و بهبود ابزارها و منابع داده‌ای مورد نیاز در بخش‌های مختلف سامانه و توسعه هسته اصلی سامانه گزارش ۱۳۹۲ دانلود فایل
۶ تهیه و ایجاد ابزارها و منابع داده‌ای مورد نیاز در بخش‌های مختلف سامانه و پیاده‌سازی هسته اصلی سامانه گزارش ۱۳۹۱ دانلود فایل
۷ مطالعه تطبیقی و ارائه چارچوب مناسب برای سامانه پرسش و پاسخ قرانی گزارش ۱۳۹۱ دانلود فایل

۷#: توسعه وردنت تخصصی زبان فارسی در حوزه فاوا ۹۰-۹۱

۷#: توسعه وردنت تخصصی زبان فارسی در حوزه فاوا ۹۰-۹۱

نام مجری: محرم منصوری زاده
پروژه از ۱۳۹۰/۰۴/۲۸ الی۱۳۹۱/۱۱/۱۱

ردیف عنوان نوع سال انتشار پیوست
۱ گزارش آزمون پروژه وردنت فارسی در حوزه فاوا گزارش ۱۳۹۱ دانلود فایل
۲ فرهنگ نگاری و تکمیل بانک واژگانی گزارش ۱۳۹۱ دانلود فایل
۳ گزارش استخراج خودکار روابط معنایی بین واژگان گزارش ۱۳۹۱ دانلود فایل
۴ طراحی شمای واژگانی برای وردنت فاوا گزارش ۱۳۹۱ دانلود فایل
۵ روابط ساختاری در وردنت فاوا گزارش ۱۳۹۱ دانلود فایل
۶ توسعه ی نرم افزارهای ویرایشگر رومیزی و تحت وب برای وردنت فاوا و راهنمای کاربری گزارش ۱۳۹۱ دانلود فایل
۷ تحلیل و طراحی وردنت زبان فارسی در حوزه فاوا گزارش ۱۳۹۱ دانلود فایل
۸ توسعه نرم افزارهای مرورگر رومیزی و تحت وب برای وردنت فاوا و راهنمای کاربری گزارش ۱۳۹۱ دانلود فایل
۹ طرح آزمون پروژه وردنت فارسی حوزه فاوا گزارش ۱۳۹۱ دانلود فایل
۱۰ مطالعه تطبیقی وردنت‌های فارسی و غیر فارسی گزارش ۱۳۹۱ دانلود فایل
۱۱ تحلیل وردنت زبان فارسی در حوزه فاوا گزارش ۱۳۹۱ دانلود فایل

۸#: تدوین معماری توسعه فناوری اطلاعات کشور با هدف تدوین نقش و وظایف سازمان فناوری اطلاعات در طرح کلان توسعه فناوری اطلاعات ۹۰-۹۱

۸#: تدوین معماری توسعه فناوری اطلاعات کشور با هدف تدوین نقش و وظایف سازمان فناوری اطلاعات در طرح کلان توسعه فناوری اطلاعات ۹۰-۹۱

نام مجری: علی شریفی
پروژه از ۱۳۹۰/۰۲/۰۱ الی۱۳۹۱/۰۳/۳۱

ردیف عنوان نوع سال انتشار پیوست
۱ اعتبارسنجی مدل مفهومی توسعه فاوا گزارش ۱۳۹۱ دانلود فایل
۲ طراحی مدل مفهومی توسعه فاوا گزارش ۱۳۹۱ دانلود فایل
۳ روش شناسی طراحی مدل مفهومی توسعه فاوا گزارش ۱۳۹۱ دانلود فایل

۹#: طراحی و پیاده سازی سامانه‌های خزش و رتبه بندی اسناد فارسی وب و پیاده سازی یک جویشگر فارسی ۸۹-۹۱

۹#: طراحی و پیاده سازی سامانه‌های خزش و رتبه بندی اسناد فارسی وب و پیاده سازی یک جویشگر فارسی ۸۹-۹۱

نام مجری: علی محمد زارع بید کی
پروژه از ۱۳۸۹/۱۱/۰۳ الی۱۳۹۱/۱۰/۰۳

ردیف عنوان نوع سال انتشار پیوست
۱ طراحی و پیاده سازی سامانه‌های خزش و رتبه بندی اسناد فارسی وب و پیاده سازی یک جویشگر فارسی گزارش ۱۳۹۱ دانلود فایل

۱۰#: ارائه مدل مفهومی شبکه‌های اجتماعی با هدف تهیه قالب‌های تعریف پروژه‌ها وتدوین برنامه اجرایی آن ۸۹

۱۰#: ارائه مدل مفهومی شبکه‌های اجتماعی با هدف تهیه قالب‌های تعریف پروژه‌ها وتدوین برنامه اجرایی آن ۸۹

نام مجری: محمد آزادنیا
پروژه از ۱۳۸۹/۰۸/۰۳ الی۱۳۸۹/۱۲/۰۳

ردیف عنوان نوع سال انتشار پیوست
۱ جمع بندی نتایج پرسشنامه هم اندیشی برای پیاده سازی شبکه‌های اجتماعی در کشور گزارش ۱۳۹۰ دانلود فایل
۲ مدل مفهومی شبکه‌های اجتماعی گزارش ۱۳۹۰ دانلود فایل
۳ مدل‌های کسب و کار شبکه‌های اجتماعی گزارش ۱۳۹۰ دانلود فایل
۴ استخراج نیازمندی‌های شبکه‌های اجتماعی ملی (بومی) گزارش ۱۳۹۰ دانلود فایل
۵ تحلیل فنی شبکه‌های اجتماعی گزارش ۱۳۹۰ دانلود فایل
۶ بررسی مسائل فنی مرتبط با طراحی و توسعه شبکه‌های اجتماعی گزارش ۱۳۸۹ دانلود فایل

۱۱#: ارائه مدل مفهومی موتور جستجوی ملی با هدف تهیه قالب‌های تعریف پروژه‌ها و تدوین برنامه اجرایی آن ۸۹-۹۰

۱۱#: ارائه مدل مفهومی موتور جستجوی ملی با هدف تهیه قالب‌های تعریف پروژه‌ها و تدوین برنامه اجرایی آن ۸۹-۹۰

نام مجری: علیرضا یاری
پروژه از ۱۳۸۹/۰۸/۰۳ الی۱۳۹۰/۰۲/۰۳

ردیف عنوان نوع سال انتشار پیوست
۱ خلاصه مدیریتی ارائه مدل مفهومی موتور جستجوی ملی با هدف تهیه قالب‌های تعریف پروژه‌ها و تدوین برنامه اجرایی گزارش ۱۳۹۰ دانلود فایل
۲ ارائه مدل مفهومی موتور جستجوی ملی گزارش ۱۳۹۰ دانلود فایل

۱۲#: ارائه مدل مفهومی موتورهای جستجوی ملی با هدف تهیه قالب‌های تعریف پروژه‌ها وتدوین برنامه اجرایی آن ۸۹

۱۲#: ارائه مدل مفهومی موتورهای جستجوی ملی با هدف تهیه قالب‌های تعریف پروژه‌ها وتدوین برنامه اجرایی آن ۸۹

نام مجری: علیرضا یاری
پروژه از ۱۳۸۹/۰۸/۰۳ الی۱۳۸۹/۱۲/۰۳

ردیف عنوان نوع سال انتشار پیوست
۱ مدل مفهومی سامانه پرسش و پاسخ خودکار گزارش ۱۳۸۹ دانلود فایل
۲ مدل مفهومی ترجمه ماشینی گزارش ۱۳۸۹ دانلود فایل
۳ مطالعه و بررسی مدلهای کسب و کار موتورهای جستجو گزارش ۱۳۸۹ دانلود فایل
۴ ارائه مدل مفهومی با هدف تهیه قالب‌های تعریف پروژه‌ها و تدوین برنامه اجرایی گزارش ۱۳۹۰ دانلود فایل

۱۳#: ایجاد هستان شناسی عمومی فارسی ۸۷-۸۸

۱۳#: ایجاد هستان شناسی عمومی فارسی ۸۷-۸۸

نام مجری: مهرنوش شمس فرد
پروژه از ۱۳۸۷/۱۱/۱۹ الی۱۳۸۸/۰۹/۱۹

ردیف عنوان نوع سال انتشار پیوست
۱ گزارش توسعه و تست نرم افزار‌های مدیریت و یادگیری وردنت فارسی گزارش ۱۳۸۸ دانلود فایل
۲ طراحی سیستم ساخت واژهستان شناسی فارسی گزارش ۱۳۸۸ دانلود فایل
۳ گزارش فرهنگ نگاری، یکپارچه سازی و آزمون داده‌ها گزارش ۱۳۸۸ دانلود فایل
۴ بررسی روش‌های ساخت نیمه خودکار واژهستان شناسی گزارش ۱۳۸۸ دانلود فایل
۵ مطالعه و بررسی وردنت‌ها ی مطرح جهان از نظر حوزه پوشش، ساختار و ویژگی‌ها گزارش ۱۳۸۸ دانلود فایل

۱۴#: گزارش پایانی پروژه بررسی جویشگرهای موجود و توسعه یک فرا جویشگر فارسی

۱۴#: گزارش پایانی پروژه بررسی جویشگرهای موجود و توسعه یک فرا جویشگر فارسی

نام مجری: موسسه دانش گستران سپنتا

ردیف عنوان نوع سال انتشار پیوست
۱ گزارش پایانی بررسی جویشگرهای موجود و توسعه یک فرا جویشگر فارسی گزارش ۱۳۸۶ دانلود فایل

۱۵#: ايجاد سيستم ارزيابي و آزمون پردازشگرهای کلمات فارسي

۱۵#: ايجاد سيستم ارزيابي و آزمون پردازشگرهای کلمات فارسي

نام مجری: گروه پردازش زبان های طبيعي

ردیف عنوان نوع سال انتشار پیوست
۱ ایجاد سیستم ارزیابی و آزمون پردازشگرهای کلمات فارسی گزارش ۱۳۸۶ دانلود فایل
ردیف عنوان پیوست
۱ فرم شناسنامه دستاوردهای طرح دانلود
۲ قالب گانت چارت دانلود
۳ قالب گزارشهای مرتبط با طرح جویشگر بومی دانلود
۴ قالب گزارش پیشرفت پروژه دانلود
۵ قالب منشور پروژه دانلود
ردیف موضوع تاریخ
۱ جلسه شماره ۵۵-شورای راهبری ۱۳۹۶/۰۳/۱۷
۲ جلسه شماره ۵۴-شورای راهبری ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
۳ جلسه شماره ۵۳-شورای راهبری ۱۳۹۶/۰۱/۳۰
۴ جلسه شماره ۵۰- شورای راهبری ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
۵ جلسه شماره ۴۸ - شورای راهبری ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
۶ جلسه شماره ۴۶- شورای راهبری ۱۳۹۵/۱۰/۰۸
۷ جلسه شماره ۴۶ - شورای راهبری ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
۸ جلسه شماره ۴۴ - شورای راهبری ۱۳۹۵/۰۸/۲۶
۹ جلسه شماره ۴۳ - شورای راهبری ۱۳۹۵/۰۸/۱۹
۱۰ جلسه شماره ۴۲ - شورای راهبری ۱۳۹۵/۰۸/۰۵
۱۱ جلسه شماره ۴۱ - شورای راهبری ۱۳۹۵/۰۷/۱۵
۱۲ جلسه شماره ۴۰ - شورای راهبری ۱۳۹۵/۰۷/۱۰
۱۳ جلسه شماره ۳۲ - شورای راهبری ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
۱۴ جلسه شماره ۳۱ - شورای راهبری ۱۳۹۵/۰۲/۰۶
۱۵ جلسه شماره ۳۰ - شورای راهبری ۱۳۹۵/۰۱/۲۳
۱۶ جلسه شماره ۲۹ - شورای راهبری ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
۱۷ جلسه شماره ۲۸ - شورای راهبری ۱۳۹۴/۱۲/۰۳
۱۸ جلسه شماره ۲۷ - شورای راهبری ۱۳۹۴/۱۱/۱۵
۱۹ جلسه شماره ۲۵-شورای راهبری ۱۳۹۴/۱۰/۲۲
۲۰ جلسه شماره ۲۴ - شورای راهبری ۱۳۹۴/۱۰/۱۵

صفحه‌ها

ارتباط با ما

  • نشانی:    تهران، خیابان کارگرشمالی، روبروی سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • تلفن تماس: ۸۴۹۷۷۱۹۴ و ۸۴۹۷۸۱۳۳
  • رایانامه: didras@itrc.ac.ir

خبرنامه

عضویت در خبر نامه دیدرس، جهت دریافت آخرین اخبار و وقایع در زمینه طرح جویشگر بومی

درباره طرح

به پایگاه اطلاع‌رسانی طرح جویشگر بومی خوش آمدید، این پایگاه در راستای اطلاع‌رسانی معرفی اهداف، رویکردها و دستاوردهای حوزه جویشگر بومی از تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ فعالیت خود را آغاز نموده است. با توجه به اینکه شناخت ظریفت‌ها در حوزه جویشگر همواره از اهم ماموریت‌های این طرح است، همواره پذیرای تماس‌های شما هستیم.