گزارش پیشرفت طرح جویشگر بومی

تاریخ گزارش: ۹۶/۱۰/۲۰


ردیف

عنوان پروژه

تاریخ شروع

(برنامه‌ای)

پیشرفت واقعی[۱] (%)

وضعیت

 1.  

پیاده‌سازی موتور جستجوی فارسی با پوشش پانصد میلیون صفحه وب

۲۰/۰۳/۹۲

۱۰۰%

اختتام

 1.  

راهبری و پایش بر پروژه پیاده‌سازی موتور جستجوی فارسی با پوشش پانصد میلیون

۰۸/۰۴/۹۲

۱۰۰%

اختتام

 1.  

راهبری و پایش پروژه ترجمه ماشینی

۲۳/۱۰/۹۲

۱۰۰%

اختتام

 1.  

طراحی و توسعه یک سامانه نوین ترجمه ماشینی به‌منظور ارتقاء و بهبود سامانه‌های موجود ترجمه ماشینی فارسی انگلیسی

۰۷/۱۰/۹۲

۱۰۰%

اختتام

 1.  

طراحی و ایجاد آزمایشگاه تحقیقاتی ارزیابی و اعتبارسنجی خدمات وب فارسی

۲۷/۰۲/۹۴

۱۰۰%

اختتام

 1.  

تدوین ساختار و روش‌های همکاری و تعامل بخش دولتی و خصوصی در طرح جویشگر بومی

۱۰/۰۳/۹۴

۱۰۰%

اختتام

 1.  

نقشه راه امن سازی جویشگر بومی

۲۵/۰۶/۹۴

۱۰۰%

اختتام

 1.  

ایجاد شبکه تصویری برای فارس نت

۰۶/۰۸/۹۴

۱۰۰%

اختتام

 1.  

تحلیل نیازمندی‌ها، طراحی و پیاده‌سازی سامانه بومی رتبه‌بندی و پایش وبگاه­ها

۱۲/۱۱/۹۴

۹۷%

فعال

 1.  

تدوین چارچوب مقررات جویشگر بومی

۱۱/۱۱/۹۴

۱۰۰%

اختتام

 1.  

آینده‌نگاری و تهیه ره نگاشت فناوری جویشگر بومی

۱۵/۱۲/۹۴

۱۰۰%

اختتام

 1.  

ایجاد سامانه توسعه کارکردهای مرورگر و توسعه انجمن تخصصی مرتبط

۰۸/۰۳/۹۵

۱۰۰%

اختتام

 1.  

ایجاد گراف دانش زبان فارسی

۲۷/۰۴/۹۵

۱۱/۹۲٪

فعال

 1.  

دانشنامه آزاد (رسانه ساز دانش)

۲۷/۰۴/۹۵

۱۰۰%

اختتام

 1.  

دانشنامه(دانش پژوهان دانشنامه آزاد ابوریحان)

۰۸/۱۲/۹۵

۶۵%

فعال

 1.  

توسعه جویشگر متنی (پارسی جو)

۰۳/۰۵/۹۵

۱۰۰%

اختتام

 1.  

توسعه جویشگر متنی (یوز)

۲۵/۰۵/۹۵

۱۰۰%

اختتام

 1.  

توسعه وردنت عمومی زبان فارسی(دانشگاه شهید بهشتی)

۰۶/۰۵/۹۵

۹۶.۶۸%

فعال

 1.  

ابزارهای پردازش زبان فارسی (مرجع گزینی-خواجه نصیر)

۰۶/۰۵/۹۵

۸۱%

فعال

 1.  

ابزارهای پردازش زبان فارسی (موجودیت اسمی-پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران)

۲۰/۰۵/۹۵

۱۰۰%

اختتام

 1.  

توسعه رایانامه (چاپار)

۰۳/۰۵/۹۵

۱۰۰%

اختتام

 1.  

توسعه رایانامه (النون)

۰۶/۰۵/۹۵

۱۰۰%

اختتام

 1.  

جستجوی کتاب و مستندات علمی (جهاد دانشگاهی)

۲۸/۰۶/۹۵

۱۰۰%

اختتام

 1.  

جستجوی کتاب و مستندات علمی (ایمن رایانه امیرکبیر)

۲۸/۰۷/۹۵

۶۰%

فعال

 1.  

توسعه زیرساختی خدمات مکان محور (شیوه نرم‌افزار)

۲۸/۰۶/۹۵

۶۶.۳۲%

فعال

 1.  

توسعه زیرساختی خدمات مکان محور (رهپویان)

۲۸/۰۶/۹۵

۹۴.۸ %    

فعال

 1.  

توسعه زیرساختی خدمات مکان محور (کاریز سیستم)

۱۰/۰۷/۹۵

۶۲%

فعال

 1.  

موتور جستجوی تصویری مبتنی بر برچسب

۱۰/۰۷/۹۵

۹۵%

فعال

 1.  

بانک درختی (خواجه نصیر)

۱۰/۰۷/۹۵

۹۵%

فعال

 1.  

بانک درختی (دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشگاه تهران)

۱۰/۰۷/۹۵

۸۶.۳۳%

فعال

 1.  

بازاریابی مبتنی بر جویشگر (کاریز سیستم)

۱۰/۰۷/۹۵

۸۸%

فعال

 1.  

سامانه تحلیل و جستجوی خبر (آرمان رایان شریف)

۲۶/۰۷/۹۵

۱۰۰%

اختتام

 1.  

ارتقاء ترجمه ماشینی دوسویه (مبنا رایانه پژواک)

۲۶/۰۷/۹۵

۵۸%

فعال

 1.  

تدوین مدل‌های زیست‌بوم کسب‌وکارها

۱۲/۰۵/۹۵

۱۰۰%

اختتام

 1.  

ارتقای سامانه ترجمه ماشینی دوسویه(فارسی- انگلیسی) با ترکیب دو سیستم قاعده مند(ترگمان و ویرا افزار)

۰۸/۱۲/۹۵

۹۵%

فعال

 1.  

توسعه سکوی اعتماد

۰۵/۰۵/۹۵

۹۹%

فعال

 1.  

بازاریابی مبتنی بر جویشگر (سکوی تبلیغات هوشمند) هماپلاس

۱۵/۰۹/۹۵

۸۰%

فعال

 1.  

سامانه تحلیل و جستجوی خبر (شرکت هماپلاس)

۰۶/۱۱/۹۵

۱۰۰%

اختتام

 1.  

توسعه آزمایشگاه ارزیابی خدمات وب(وب آزما)

۰۹/۱۱/۹۵

۸۵%

فعال

 1.  

توسعه و به‌کارگیری رایانش ابری در سطح زیرساخت به‌عنوان سرویس در مرکز داده

۲۰/۰۸/۹۳

۱۰۰%

اختتام

 1.  

توسعه آزمایشگاه تحقیقاتی سکوی متن‌باز زمین

۰۳/۰۲/۹۳

۱۰۰%

اختتام

 1.  

مدیریت طرح موتور جستجوی بومی[۲]

۲۸/۱۱/۹۳

۱۰۰%

اختتام

 1.  

تأمین سخت‌افزاری مرکز داده اینترنتی، پهنای باند و سرویس و نگهداری

۲۸/۱۱/۹۳

۷۵%

فعال

 1.  

رویداد چالش‌های پژوهشی و نوآوری باز

۹۶/۰۴/۱۱

۶۰%

فعال

 1.  

سامانه ارزیابی خودکار موتور‌های جستجو - پارسی سنج

۱۱/۰۴/۹۶

-

فعال

 1.  

تعیین روند شاخص‌ها و طراحی سامانه ارزیابی خدمات رایانامه

۹۵/۱۲/۱۶

۱۰۰%

اختتام

 1.  

ارائه خدمات مشاوره ای و نظارتی در خصوص تولید پیکره ارزیابی سیستم‌های بازشناسی موجودیت‌های نام مند و کلمات هم مرجع برای متون خبری زبان رسمی

۲۳/۱۲/۹۵

۵۰%

فعال

 
 

[۱] درصد اعلام شده توسط مجری است و ممکن است با درصد تأیید شده توسط ناظر متفاوت باشد بوده و در حال بررسی توسط ناظر باشد.

[۲] زمان اجرای پروژه‌ی مدیریت طرح،۳۰ ماهه در نظر گرفته‌شده است درحالی‌که طرح جویشگر با توجه به منشور تصویب‌شده در شورای راهبری در ۶۰ ماه برنامه‌ریزی‌شده است، همچنین فعالیت‌های این پروژه (برنامه، ریزی عملیاتی، تدوین RFP و انجام فراخوان‌ها و…) مستقل از پیشرفت پروژه‌های طرح انجام‌شده است.

ردیف

عنوان فعالیت  

مجری

تاریخ شروع

مبلغ تعهد(ریال)

وضعیت قرارداد

 

ایجاد سامانه توسعه کارکرد‌های مرورگر توسعه انجمن تخصصی مرتبط

پژوهشکده ارتباطات و فناوری اطلاعات

۲۵/۰۳/۹۵

۴.۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰۰

اختتام

 1.  

تحلیل نیازمندیها طراحی و پیاده سازی سامانه بومی رتبه بندی و پایش وب سایت‌ها

پژوهشکده ارتباطات و فناوری اطلاعات

۰۳/۱۱/۹۴

۱۹.۳۴۰.۱۰۰.۰۰۰

فعال

 1.  

طراحی و توسعه سکوی اعتماد جویشگر بومی

پژوهشکده ارتباطات و فناوری اطلاعات

۲۷/۰۹/۹۵

۱۷,۵۶۰,۸۰۰,۰۰۰

 

فعال

 1.  

 

توسعه آزمایشگاه ارزیابی خدمات وب(وب آزما)

 

 

پژوهشکده ارتباطات و فناوری اطلاعات

 

۰۹/۱۱/۹۵

۱۹.۵۴۲.۶۴۰.۰۰۰

فعال

 1.  

 

توسعه جویشگر متنی

 

 

شرکت وب پردازان نوین پارسی جو

 

۰۳/۰۵/۹۵

۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

اختتام

 1.  

 

توسعه رایانامه (فاز اول)

حمایت از توسعه خدمات ایمیل در طرح جویشگر

 

 

شرکت چکاد نوآوران عصر اطلاعات (النون)

 

۰۶/۰۵/۹۵

۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

فعال

 1.  

 

توسعه سکوی خدمات زیر ساختی مورد نیاز برای خدمات مکان محور (سرویس نقشه, جستجوی نقشه)

 

 

شرکت توسعه علم ژئوماتیک رهپویان

 

۱۳/۰۶/۹۵

۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

اختتام

 1.  

 

توسعه رایانامه (فاز اول) حمایت از توسعه خدمات ایمیل در طرح جویشگر

 

 

شرکت فن آوران بر تر اندیش فرسب (چاپار)

 

۰۳/۰۵/۹۵

۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

فعال

 1.  

 

توسعه دانشنامه (طرح تحقیق و توسعه سرویس دانشنامه مجازی تحت وب پارسی)

 

 

شرکت دانش بنیان رسانه ساز دانش

 

۲۷/۰۴/۹۵

۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

فعال

 1.  

 

توسعه ورد نت عمومی زبان فارسی

 

 

دانشگاه شهید بهشتی

 

۰۶/۰۵/۹۵

۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

فعال

 1.  

 

توسعه جویشگر متنی

 

 

شرکت هوشمند فزار پاز اندیش(یوز)

 

۲۵/۰۵/۹۵

۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

اختتام

 1.  

 

توسعه سکوی خدمات زیر ساختی مورد نیاز برای خدمات مکان محور

 

 

شرکت مهندسی و پژوهشی  شیوه نرم افزار

 

۲۸/۰۶/۹۵

۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

فعال

 1.  

 

بازاریابی مبتنی بر جویشگر(سکوی تبلیغات هوشمند)

 

 

شرکت طراحی و معماری کاریز سیستم پویا

 

۱۰/۰۷/۹۵

۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

فعال

 1.  

 

بازاریابی مبتنی بر جویشگر(سکوی تبلیغات هوشمند)

 

شرکت مشاوران مدیریت هما پلاس

 

۱۵/۰۹/۹۵

۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

فعال

 1.  

 

تولید بانک درختی سازه ای فارسی به همراه نرم افزار تجزیه گر نحوی زبان فارسی

 

 

پژوهشگاه فناوری اطلاعات  دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

 

۱۰/۰۷/۹۵

۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

فعال

 1.  

 

تدوین مدلها وراهکارهای توسعه زیست بوم کسب و کارها در طرح جویشگر بومی

 

 

دانشگاه تهران(ایوب محمدیان)

 

۱۲/۰۵/۹۵

۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰

اختتام

 1.  

 

سرویس جستجوی مستندات علمی زبان فارسی(موتور جستجوی مستندات فارسی)

 

شرکت امین رایانه امیر کبیر

 

۲۷/۰۷/۹۵

۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

فعال

 1.  

 

سرویس جستجوی مستندات علمی زبان فارسی(موتور جستجوی مستندات فارسی)

 

 

مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

 

۲۸/۰۶/۹۵

۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

اختتام

 1.  

 

ایجاد گراف دانش

 

 

دانشگاه علم و صنعت

 

۲۷/۰۴/۹۵

۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

فعال

 1.  

 

ابزا‌های پردازش زبان فارسی (پژوهش و تحقیق در ابزارهای تشخیص دهنده موجودیت اسمی زبان طبیعی و ارائه یک نمونه آزمایشگاهی برای زبان فارسی)

 

 

پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران (خانم دکتر شاکری)

 

۲۳/۰۵/۹۵

۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰

فعال

 1.  

 

ابزا‌های پردازش زبان فارسی (مرجع گزینی)

 

 

پژوهشگاه فناوری اطلاعات  دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

 

۰۶/۰۵/۹۵

۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

فعال

 1.  

 

توسعه موتور جستوجوی تصویری مبتنی بر برچسب

 

 

پژوهشکده فناوری اطلاعات  دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (دکتر علی احمدی)

 

۱۰/۰۷/۹۵

۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰

فعال

 1.  

 

تولید بانک درختی سازه ای فارسی به همراه نرم افزار تجزیه گر نحوی زبان فارسی

 

 

دانشگاه تهران, دانشکده فنی, دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر, آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی, به نمایندگی دتر هشام فیلی

 

۲۰/۰۵/۹۵

۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰

فعال

 1.  

 

سامانه تحلیل و جستجوی خبر

 

 

شرکت آرمان رایان شریف

 

۲۶/۰۷/۹۵

۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

فعال

 1.  

 

توسعه سکوی خدمات زیر ساختی مورد نیاز برای خدمات مکان محور(سرویس نقشه, جستجوی نقشه)

 

 

شرکت طراحی و معماری کاریز سیستم پویا

 

۱۰/۰۷/۹۵

۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

فعال

 1.  

 

ارتقاء سامانه ترجمه ماشینی دوسویه فارسی - انگلیسی بومی با ترکیب دو سیستم آماری قاعده مند

 

 

شرکت مبنا رایانه پژواک

 

۲۶/۰۷/۹۵

۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

فعال

 1.  

 

مدیریت طرح موتور جستجو ی بومی

 

 

پژوهشکده ارتباطات و فناوری اطلاعات

 

۱۶/۱۱/۹۳

۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

اختتام

 1.  

 

تعیین روند شاخص‌ها و طراحی سامانه ارزیابی خدمات رایانامه

 

 

شرکت متن باز سامان

 

۱۶/۱۱/۹۵

۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

فعال

 1.  

 

توسعه دانشنامه ( تهیه دانشنامه آزاد مبتنی بر دانشنامه عمومی دانش گستر )

 

 

شرکت دانش پژوهان دانشنامه آزاد ابوریحان

 

۸/۱۲/۹۵

۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

فعال

 1.  

 

ارائه خدمات مشاوره ای و نظارتی در خصوص تولید پیکره ارزیابی سیستم‌های بازشناسی موجودیت‌های نام مند و کلمات هم مرجع برای متون خبری زبان رسمی

 

 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران (دکتر بیجن خان)

 

۲۳/۱۲/۹۵

۵۲۹.۰۰۰.۰۰۰

فعال

 1.  

 

برگزاری همایش یکروزه مسابقات

 

پژوهشکده ارتباطات و فناوری اطلاعات

 

 

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

فعال

 1.  

 

سامانه تحلیل و جستجوی خبر

 

 

شرکت هما پلاس

 

۰۶/۱۱/۹۵

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

اختتام

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

ارتقاء سامانه ترجمه ماشینی دوسویه فارسی - انگلیسی بومی با ترکیب دو سیستم آماری قاعده مند

 

 

شرکت‌های پردازش هوشمند ترگمان و ویرا افزار آدان

 

۰۸/۱۲/۹۵

۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

فعال

 1.  

 

پارسی سنج - سامانه ارزیابی خودکار موتورجستجو

 

 

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف (دکتر قدسی)

 

۱۱/۴/۹۶

۲.۳۱۶.۰۰۰.۰۰۰

فعال

 1.  

 

برگذاری رویداد وچالش پژوهش و نوآوری باز در طرح جویشگر

 

 

دانشگاه تهران (دانشگاه مدیریت) _ گروه مدیریت فناوری اطلاعات (دکتر ایوب محمدیان)

 

۱۱/۴/۹۶

۱.۸۸۲.۰۰۰.۰۰۰

فعال

 1.  

 

توسعه مرکز داده اینترنتی طرح

 

 

پشتیبانی

 

۲۰/۱۲/۹۳

۲۱۹.۸۱۹.۲۳۸.۰۰۲

فعال

همانطور که در نمودار دیده می‌شود میزان پیشرفت طرح از پیشرفت برنامه ریزی شده ی آن کمتر می‌باشد. علت آن را می‌توان موارد زیر مطرح کرد:

 1. عدم تأمین اعتبار پروژه‌هایی که به مرکز تحقیقات درونسپاری شده است.
 2. عدم ارسال گزارش پیشرفت توسط مجریان پروژه‌ها
 3. عدم پیشرفت پروژه مطابق برنامه زمان بندی هر پروژه
 4. عدم توانمندی شرکتهای بازیگر این حوزه در خصوص توسعه سکوهای خدمات
 5. عدم تمایل شرکتها به تشکیل کنسرسیوم‌های همکاری

توقف فراخوان دوم طرح (در حال حاضر اقداماتی جهت شروع فراخوان دوم در دست انجام است.)

در نمودار زیر نیز عملکرد کلی طرح نشان داده‌شده است:

 

در نمودار زیر نیز عملکرد طرح به‌صورت ماهانه و تجمعی نشان داده‌شده است:

ردیف

توصیف تهدید

دلایل

استراتژی پاسخ

اقدامات

 1.  

عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی

جدی نبودن قانون کپی‌رایت در کشور

کاهش

سیاست‌گذاری مناسب

 1.  

عدم توجه به موضوعات حقوق فناوری اطلاعات در اسناد بالادستی

تفاوت نظام‌های حقوقی و جدید بودن موضوعات در جامعه ایرانی

پذیرش

افزایش تعداد اسناد فرادست برای تدوین مقررات جویشگر از ۵ سند به ۸ سند

 1.  

عدم پذیرش چارچوب مقررات توسط نهادهای مرجع

عدم ارتباط ارگانیک با سازمان تنظیم مقررات و کمیسیون تنظیم مقررات

کاهش

افزودن نمایندگان کمیسیون تنظیم مقررات به شورای راهبری

 1.  

ایجاد الزام اجرایی توسط فراهم آورنده جویش

نیاز به تصویب و ابلاغ توسط یک مرجع عالی

انتقال

 

 1.  

ایجاد الزام اجرایی توسط استفاده‌کننده

نیاز به تصویب و ابلاغ توسط یک مرجع عالی

انتقال

 

 1.  

ایجاد الزام اجرایی توسط دارندگان محتوا

نیاز به تصویب و ابلاغ توسط یک مرجع عالی

انتقال

 

 1.  

ایجاد الزام اجرایی توسط ارائه‌دهندگان خدمات

نیاز به تصویب و ابلاغ توسط یک مرجع عالی

انتقال

 

 1.  

مناسب نبودن وضعیت محتوا در کشور

 • عدم تولید و عدم مهارت کافی کاربران در تولید محتوا
 • عدم تجمیع منابع محتوایی

کاهش

فرهنگ‌سازی و ارتقاء رفتار کاربر جهت تولید محتوا مفید

 1.  

عدم تولید و به اشتراک‌گذاری محتوا

 • عدم استفاده از فنّاوری‌های کارآمد در تولید محتوا
 • عدم وجود سامانه‌های بومی کارآمد برای به اشتراک‌گذاری محتوا

کاهش

 • به‌کارگیری فنّاوری‌های کارآمد در تولید محتوا
 • اهتمام برای ایجاد سامانه‌های بومی کارآمد برای به اشتراک‌گذاری محتوا
 1.  

فراهم نبودن زیرساخت تولید محتوا

وجود انحصار غیرقانونی در حوزه فاوا

کاهش

فراهم کردن توسط نهاد حاکمیتی

 1.  

ورود حاکمیت و دولت در حوزه رقابت با بخش خصوصی در تولید محتوا

جدید بودن این نوع صنعت و کسب‌وکار فناورانه

کاهش

هماهنگی و نظارت مناسب

 1.  

کمبود دانش فنی جویشگر در مراکز آموزشی و دانشگاهی

عدم آموزش لازم و کافی در مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی

کاهش

حمایت از تحقیق و پژوهش دانشگاهی در این حوزه

 1.  

تناقض طرح با ساختار فعلی مرکز

عدم داشتن یک سازمان منسجم برای طرح

کاهش

تدوین آیین‌نامه مناسب برای طرح در پژوهشگاه

 1.  

تأخیر در تولید خروجی‌های محصول طرح

تأخیر در عقد قرارداد پروژه‌ها

کاهش

چابک سازی فرایند تدارکات

تأخیر در تحویل خروجی توسط پیمانکاران

کاهش

کنترل و نظارت مناسب

 1.  

عدم استقبال کاربران

تفاوت نیازهای مخاطبان و تقابل میان بعضی از نیازها

کاهش

تدوین استراتژی‌های برند

 1.  

عدم در نظر گرفتن نیاز بازار واقعی

تفاوت نیازهای مخاطبان و تقابل میان بعضی از نیازها

کاهش

مکانیسم اخذ بازخورد کاربران

 1.  

از دست دادن کاربران جویشگران بومی

سرعت پیشرفت توانمندی‌های جویشگرهای جهان (قانون پنج درصد)

کاهش

حمایت از خدمات جدید

 1.  

عدم ارتباط مناسب با کاربر

عدم وجود واسط کاربری مناسب وب‌سایت‌ها

کاهش

توجه به زیرساخت‌های تعاملی

 1.  

نامناسب بودن نتایج جویش کاربر

عدم ارائه محتوای فاخر و ارتباط مناسب با کاربر

کاهش

تگ گذاری مناسب سایت‌های دارای محتوا، ارتقا کیفیت خدمات و بهبود رابطه کاربری مطابق باسلیقه کاربر و عدم دسترسی مساوی جویشگرهای خارجی و جویشگرهای بومی

 1.  

عدم اجماع در خصوص نیازهای ملی

عدم ارتباط ارگانیک با نهادهای حاکمیتی و سیاست‌گذار

پذیرش

ایجاد ارتباط مستمر با وزارت

 1.  

عدم هویت بیرونی برند جویشگر بومی

نداشتن پوسته برند

کاهش

برنامه‌ریزی بازار و برندینگ برای جویشگرها

 1.  

عدم تفویض اختیارات

وابستگی دولتی

کاهش

چابک سازی فرایندها

 1.  

عدم پشتیبانی طرح توسط وزارت

تغییر سیاست‌های دولتی

کاهش

برنامه‌ریزی مناسب

 1.  

ریسک میزان تطبیق چالش‌ها با محیط اجتماعی-اقتصادی کشور

گستره بودن حوزه‌های اجتماعی-اقتصادی و عدم آگاهی از چارچوب‌های حقوقی

کاهش

استفاده از چالش‌های سایر کشورها در تحلیل الزامات و تدوین مقررات

 1.  

سرعت رشد و تغییرات در روندهای فناوری و کسب‌وکار

بالا بودن سرعت رشد جهانی نسبت به‌سرعت رشد کشورمان

کاهش

طرح پایش و بررسی به‌صورت موازی تا اتمام طرح

 

ارتباط با ما

 • نشانی:    تهران، خیابان کارگرشمالی، روبروی سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • تلفن تماس: ۸۴۹۷۷۱۹۴ و ۸۴۹۷۸۱۳۳
 • رایانامه: didras@itrc.ac.ir

خبرنامه

عضویت در خبر نامه دیدرس، جهت دریافت آخرین اخبار و وقایع در زمینه طرح جویشگر بومی

درباره طرح

به پایگاه اطلاع‌رسانی طرح جویشگر بومی خوش آمدید، این پایگاه در راستای اطلاع‌رسانی معرفی اهداف، رویکردها و دستاوردهای حوزه جویشگر بومی از تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ فعالیت خود را آغاز نموده است. با توجه به اینکه شناخت ظریفت‌ها در حوزه جویشگر همواره از اهم ماموریت‌های این طرح است، همواره پذیرای تماس‌های شما هستیم.