سخنرانی علمی "شبکه تصویری برای فارس نت" برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) در ابتدای این کارگاه مطرح شد که دستاوردهای جدید پژوهشی در زمینه پردازش تصویر و بینایی ماشین نشان داده است که یکی از نیازمندی‌های اصلی برای بهبود عملکرد الگوریتم‌های کاربردی بینایی ماشین، وجود پایگاه داده‌های چندرسانه ای است که محتوای آموزشی مناسبی را برای این الگوریتم‌ها فراهم سازد تا حدی که بتوان قدرت بینایی و پردازش عامل‌های نرم افزاری هوشمند تولید شده را به قدرت تشخیص و درک انسان از محیط پیرامون نزدیک گرداند.

بنا بر این گزارش بیان گردید که نمونه با ارزش این گونه پایگاه داده‌های چندرسانه ای شبکه ی تصویری می‌باشد که علاوه بر فراهم آوردن حجم بسیار زیادی از تصاویر، آن‌ها را در یک ساختار سلسله مراتبی مفهومی طبقه بندی می‌کند. یکی از جنبه‌های استفاده از شبکه ی تصویری کاربرد آن در جویشگرهای تصویری به منظور درک و تشخیص بهتر مفاهیم مورد پرس و جو می‌باشد.

همچنین بیان شد که با توجه به اینکه شبکه تصویری به عنوان یک زیرساخت داده ای مدنظر قرار می‌گیرد و یکی از اهداف تولید جویشگر بومی توسعه ی محتوای بومی و اشاعه ی فرهنگ ایرانی اسلامی می‌باشد، ایده  استفاده از شبکه ی تصویری به عنوان زیرساخت داده ای در جویشگر تصویری و دیگر کاربردهای بومی در حوزه بینایی ماشین نیازمند بومی سازی این شبکه ی تصویر مبتنی بر مفاهیم و فرهنگ ایرانی اسلامی می‌باشد. با توجه به کاربردها و اهمیت فراوان شبکه تصویری image-net، تصویرنت (شبکه تصویری فارسی) برای پیاده‏ سازی یک شبکه تصویری برای فارسی زبانان بر اساس image-net  و با افزودن کلمات مبتنی بر فرهنگ ایرانی-اسلامی به آن در گروه سکوهای فناوری اطلاعات پژوهشگاه ایجاد گردیده ودر آدرس tasvir-net.ir قابل دسترسی است.