دومین سمینار جامعه تخصصی مرورگر به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید

در ابتدای این سمینار آقای دکتر حبیبی ضمن خوش آمد گویی به اعضای حاضر در جلسه به روند همکاری‌های جامعه مرورگر و انجمن کامپیوتر اشاره نمودند و افزودند امیدواریم این دو مجموعه بتوانند با توجه راهبردهای تعیین شده نتایج خوبی را در ارتباط با موضوع مرورگر کسب نمایند. در ادامه آقای دکتر یاری دبیر محترم طرح جویشگر بومی به جایگاه موضوع مرورگر در طرح جویشگر پرداختند و اشاره کردند که اکوسیستم مرورگر می‌تواند کمک شایانی به پیشبرد اهداف طرح جویشگر نماید.

                                                                                         

در ادامه جلسه توسط اعضای جامعه اکوسیستم مرورگر با سرفصل‌های زیر مورد بررسی قرار گرفت:

  • بررسی روند توسعه مرورگرها در چند سال گذشته و سهم بازار این حوزه
  • بررسی اکوسیستم مرورگر کروم به عنوان نمونه موفق توسعه مرورگر
  • بررسی جایگاه مرورگر در اکوسیستم وب و توسعه جویشگر

در پایان جلسه اعضای جامعه به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود در مواردی همچون توجه به بحث امنیت در موضوع مرورگر، تحلیل و بررسی نیازهای کاربران ایرانی نسبت به موضوع مرورگر، توجه به مباحث فنی مرورگر از قبیل engine و معماری مرورگرها و بررسی چگونگی ایجاد انگیزه در کاربران ایرانی جهت استفاده از مرورگر بومی و توسعه افزونه‌های خاص منظوره پرداختند.