جلسه چهل و سوم شورای راهبری طرح جویشگر بومی برگزار شد؛

نشست چهل و سوم شورای راهبری جویشگر بومی با حضور اعضای این شورا (صبح چهارشنبه۹۵/۰۸/۱۹) در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران ) برگزار شد.

دکتر علیرضا یاری، دبیر شورای راهبری در ابتدا در خصوص مشارکت در برگزاری همایش انتهایی از مسابقه بین المللی مشابهت یابی متنی فارسی با دانشکده فناوری اطلاعات جهاد دانشگاهی را ارائه نمودند، که از سوی اعضای حاضر موردبحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه جلسه، آقای مهندس محمدرضا واحدی از پژوهشگران پژوهشگاه در خصوص خروجی پروژه آینده‌نگاری و تهیه ره نگاشت فناوری جویشگر بومی توضیحاتی دادند که در این ارائه به موضوعاتی نظیر فازهای پروژه که شامل دو فاز : آینده‌نگاری و نقشه راه (ره نگاشت) که فاز اول پروژه (آینده‌نگاری) شامل : بررسی و تحلیل قوانین بالادستی، شناسایی روندهای تأثیرگذار بر جویشگر بومی، مطالعات الگوبرداری و شناسایی سناریوهای پیش روی جویشگر بومی است و فاز دوم این پروژه(نقشه راه (ره نگاشت) ) شامل: تحلیل و کاربست سناریوهای پیش روی جویشگر بومی و نقشه راه توسعه جویشگر پرداختند، که اعضای حاضر در خصوص موارد مطرح‌شده به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

کلیه اطلاعات مربوط به این جلسه در سایت اطلاع‌رسانی دیدرس به آدرس "www.didras.ir " قابل‌دسترسی است.