نشریه

علاقمندان و متخصصین گرامی برای ارسال مقاله و گزارش‌های خود، از لینک زیر استفاده نمایید.

ارسال گزارش و مقاله


نشریه شماره 8:محتوا و خط و زبان فارسی در طرح جویشگر بومی

نشریه شماره 7: مدل اقتصادی و کسب‌وکار در طرح جویشگر بومی

نشریه شماره 6: جویشگرهای چندرسانه‌ای و خدمات مبتنی بر نقشه در جویشگر بومی

نشریه شماره 5: نظارت و ارزیابی در طرح جویشگر بومی

نشریه شماره 4:خط و زبان فارسی در جویشگرها

نشریه شماره 3:خدمات بومی در جویشگرهای بومی

نشریه شماره 2: محتوا و جویشگرها

نشریه شماره 1:مؤلفه‌های کسب‌وکاری جویشگرها

ویژه نامه: معرفی طرح جویشگر بومی

Contact Us

About the Program

This site is belong to the Persian native search engine program and designed for publishing the information about this program. We will be happy if receive any comment or feedback from you.